Heavy metal och moral

 

Heavy metalen slog igenom på allvar i Sverige under 80-talet, och det skedde inte helt utan kontroverser. Vid samma tidpunkt slog också den nya typen av skräckfilmer igenom och de två fenomenen kopplades snart ihop och orsakade en hel del moralpanik.

Journalisten Anders Tengner var en av dem som försvarade hårdrocken, bland annat som chefredaktör för musiktidningen Okej, och han menar att 80-talet var det årtionde då Sverige förlorade sin oskuld. Många ur den äldre generationen förfasades över låttexter som handlade om sex och våld, medan de unga omfamnade de nya trenderna inom musik och populärkultur.

I ett känt inslag från SVT:s debattprogram Svar Direkt från 1989 debatterar Anders Tengner med Siewert Öholm huruvida de nya heavy metal-banden har skadlig effekt på barn och ungdomar. Den debatten pågick även långt in i 90-talet, då artister som till exempel Marilyn Manson beskylldes för att ha inspirerat till våldsdåd utförda av ungdomar i USA.

Nu för tiden är dessa frågeställningar knappast aktuella och forskare har i stort sett kommit fram till att musik i sig inte kan utlösa våldsamma reaktioner hos personer som inte redan har underliggande psykiska problem eller sjukdomar.

clubblog